Handling

”På flugt” er en hjertegribende fortælling om 2 jødiske familier, der må forlade hjem, familie, arbejde og venner. De må med kort varsel begive sig ud på en rejse til en uvis fremtid i Sverige.

På flugten får de hjælp af folk i Nordsjælland bl.a. sygeplejersken frk. Bjerregaard, af pastor Møller og den lokale købmand fru Laursen, der gemmer de 2 familier på sit høloft. Vi møder teenagepigerne Hanne, der går linen ud i sit ungdommelige oprør og bliver kæreste med en af de tyske soldater, og fru Laursens datter, Anne-Marie, der bliver tvunget til at vælge, om hun vil hjælpe jøderne eller ej.

Vi møder de tyske soldater i al deres forskellighed: loyalitet mod det tyske rige, hjemve og moralske skrupler i forhold til at være med i krigen på tysk side. Ellers møder vi i musicalen et lille ”tidsbillede” fra den fiktive nordsjællandske landsby med gymnasiedrengen der er med i modstandsbevægelsen, vognmanden der transporterer jøder, sladretasker der kommenterer alt og alle osv.


Personer

NB: Personer mærket med * er historiske personer

Navn

Historie / karateristik

Sange

* C.B. Henriques

Formand for Mosaisk Troessamfund (Det jødiske samfund i Danmark)

Introsang

Håbet 2


Esther Meyer

Esther er jøde og søster til Ellen og Frederikke. Hun er forlovet og skal snart giftes med Karl, men de får ikke talt sammen før flugten, da Karl er en tur i Jylland på forretningsrejse.

Fredløse på flugt

Håbet 1

Herre, jeg søger ly hos dig

Håbet 2


Ellen Carlsen

Ellen er jøde og søster til Esther og Frederikke. Hun er gift med Michael, der ikke er jøde - de har lige fået deres første barn, Margrethe. De vælger, at hun flygter og han ikke - det ender med, at hun efterlader babyen i Danmark.

Introsang

Fredløse på flugt

Vuggevise

Håbet 1

Shalom, min skat (solo)

Herre, jeg søger ly hos dig

Håbet 2


Michael Carlsen

Michael, der ikke selv er jøde, er gift med Ellen, der er jøde - de har lige fået deres første barn, Margrethe. De vælger, at hun flygter og han skal blive i København.

Introsang

Frederikke Meyer

Frederikke er jøde og søster til Esther og Ellen. Hun er syerske med en drøm om noget andet.

Introsang

Fredløse på flugt

Vuggevise

Nu er det tid (solo)

Håbet 1

Herre, jeg søger ly hos dig

Håbet 2

Max Rothenberg


Jøde. Gift med Sofie og er  far til Simon og Sara. Grosserer. En  sympatisk person, der klarer sin lidt pylrede kone med stor ro. Forkæler Sara.

Introsang

Fredløse på flugt (solo)

Håbet 1

Herre, jeg søger ly hos dig

Håbet 2


Sofie Rothenberg

Jøde. Gift med Max og er  mor til Simon og Sara. En lidt pylret kvinde, der er vant til at tingene bliver gjort for hende. Bliver taget af tyskerne.

Introsang

Fredløse på flugt (solo)

Håbet 1


Simon Rothenberg


Jøde og søn af Max og Sofie. Er i gang med en handelsuddannelse. Bliver taget af tyskerne.

Introsang

Fredløse på flugt

Nu er det tid (solo)

Håbet 1 (solo)

Sara Rothenberg

Simons lillesøster på 9-10 år. Åben, ligefrem og en lidt forkælet efternøler. Snakker som et vandfald og stiller gerne spørgsmål til hvad der sker omkring hende.

Introsang

Det’ en go’ idé (solo)

Fredløse på flugt

Vuggevise (solo)

Håbet 1

Herre, jeg søger ly hos dig

Håbet 2

Anna

Jødiske kvinde på ca. 65 år. Kommer til byen transporteret i en kiste.  Hendes søn døde i den spanske syge. En moderlig type.

Herre, jeg søger ly hos dig (solo)

Håbet 2


* Hans Juhl

(Kun en person, der bliver omtalt)

Hans Vilhelm Adolf Juhl med øgenavnet "Gestapo-Juhl" – bl.a. SS-Hauptscharführer og leder af den lokale Gestapo-afdeling i området omkring Helsingør fra sensommeren 1943. Gestapo Juhl var ansvarlig for tilfangetagelsen af hovedparten af de 481 danske jøder, der blev deporteret til kz-lejren Theresienstadt, blandt andet en razzia på loftet af Gilleleje Kirke, hvor 85 mennesker blev arresteret.


Heinrich

Tysk soldat af den meget pligtopfyldende slags, der adlyder Hans Juhls mindste vink.

Introsang

Vi blev sendt til Danmark


Dieter

Tysk soldat, der er kæreste med den danske pige, Hanne. Han er træt af krigen, men alligevel så pligtopfyldende, at han fortæller det videre, da Hanne betror ham, at hun har hørt, at der er nogle jøder, der skal sejles over Øresund.

Introsang

Vi blev sendt til Danmark


Theo

Tysk soldat, der hader krigen - først og fremmest fordi han ikke mener, at sandheden er på tysk side.  Han opsøger kirken, for at finde et fællesskab dér, men må sande, at de fleste i kirken ikke ønsker at have med ham at gøre.

Introsang

Altid frejdig

Vi blev sendt til Danmark


Fritz

Den yngste af de tyske soldater. Han har hjemve uden dog at ville indrømme det over for de andre. Skriver mange breve til dem derhjemme.

Introsang

Vi blev sendt til Danmark


* Hans Hedtoft

Socialdemokratisk politiker. I 1939 blev han formand for Socialdemokratiet efter Stauning, men blev af besættelsesmagten tvunget til at fratræde posten i 1941. Han var fortsat stærkt politisk aktiv og med til at skabe kontakt mellem politikere og modstands-bevægelse. Det var Hans Hedtoft, der fik besked fra tyskeren Georg Duckwitz om at jødeaktionen ville finde sted – om som gav beskeden videre til jøderne.

Introsang

Håbet 2


Grethe Laursen

Købmandsenke og mor til Anne-Marie. Hjælper med at organisere husly, mad og transport til jøderne. Kirkegænger med sans for ironi.

Introsang

Samvittighedens stemme

Altid frejdig

Håbet 2


Anne-Marie Laursen

Grethes datter. En temperamentsfuld gymnasiepige, der er kæreste med Peter. Teenagesurheden går mest ud over hendes mor. Er ikke som sådan tyskvenlig, men er god veninde med Hanne, der bliver kæreste med af tyskerne.

Introsang

Gi mig plads (solo)

Bange øjne (solo)

Vi blev sendt til Danmark

Håbet 2


Ingrid

Har plads hos fru Laursen, hvor hun hjælper med forefaldende arbejde i butikken og med madlavning / rengøring i privaten. Hun videregiver illegale blade og hjælper i det stille med mod tyskerne

Introsang

Altid frejdig

Vi blev sendt til Danmark

Håbet 2


Pastor Møller

Præst. Hjælper med at organisere husly, mad og transport til jøderne.

Introsang

Samvittighedens stemme

Altid frejdig

Håbet 2

Rita Møller

Præstens datter, der bliver ven med Theo

Introsang

Altid frejdig

Håbet 2

Frk. Bjerregaard

Sygeplejerske og en stærk og rolig kvinde. Hjælper med at organisere husly, mad og transport til jøderne. Ikke kirkegænger

Introsang

Samvittighedens stemme

Håbet 2


Hanne Frandsen

Festglad oprørspige, der har gået i klasse med Anne-Marie gennem hele skoleforløbet, også nu i gymnasiet. Synes ikke, at krigen er hendes problem, da hun alligevel ikke kan gøre noget. Bliver kæreste med en af de tyske soldater - og er skyld i at 2 af jøderne bliver taget af tyskerne.

Introsang

Hvad rager det mig? (solo)

Vi blev sendt til Danmark


Peter Jørgensen

Kæreste og gymnasie-kammerat med Anne-Marie. Med i en modstandsgruppe og bebrejder Anne-Marie, at hun omgås tyskerne. Vil ikke være kæreste med Anne-Marie, hvis hun bliver ved med at omgås tyskerne

Introsang

Håbet 2


Jørgen Schmidt

Vognmand og gift med Karen. Transporterer jøderne / illegale blade.

Introsang

Altid frejdig

Håbet 2

Karen Schmidt

Gift med Jørgen og en rigtig sladretaske. Ender med at tage sig af Margrethe.

Introsang

Altid frejdig

Håbet 2


Christiane Jensen

Karen Schmidts ”sladreveninde”   

Introsang

Altid frejdig

Håbet 2

Frk. Hansen

Husholderske for Henriques

Introsang

© Familien Tuxen, All Rights Reserved

FAMILIEN TUXEN