Fantasi! - og virkelighed

Musicalens plot ER fri fantasi .... og så alligevel: Personer og episoder i musicalen er inspireret af en lang liste af faktiske personer og hændelser.


Nogle inspirationskilder:

- Tove Udsholt - det jødiske barn, der som 3-årig af sin mor bliver efterladt hos gode mennesker i Gilleleje.

- Bent Blüdnikows foredrag om ”Min fars flugt” (om hans bog af samme navn).

- Sonja Bandmann, hvis dramatiske flugt bragte hende ud i en utæt robåd på Øresund bl.a. sammen med Bent Blüdnikows far.

- Daværende overrabbiner Bent Lexner, der har hjulpet med såvel tørre fakta som mere maleriskefortællinger om både jødisk liv og tro og om Oktober ’43.

- Torben Meyers bog ”Flugten over Øresund”- en ”klassiker” om Oktober ’43!

- Kaj Munk: ”Aldrig, aldrig spørge, om det nytter - kun om det er sandt!”

- En artikel i den lokale ”Ugeposten” om den indsats, som købmanden i Smidstrup, Gilbert Lassen, gjorde for at hjælpe jøderne til Sverige.

- Beth Sørensen, som var på vej med mad til jøderne på kirkeloftet i Gilleleje, da tyskerne kom og tog dem.

- Bente Forsingdals bemærkning hen over cafébordet om hendes farfar, Henry Pedersen, der transporterede jøder i en ligkiste.

- Knud Andreasen, der har boet hele sit liv i Græsted, hvor han også en kort tid under krigen var i lære hos en af købmændene, og som har et meget stort og bredt udvalg af fortællinger at øse af fra sit liv!

- Min mor, Gudrun Møller, der var teenager i Himmerland under krigen. Hun havde ingen kontakt til jøderne, men har fortalt mig rigtig mange historier om hverdagslivet: rationeringsmærker, illegale blade, tøj, om mennesker, hun kendte, der viste sig at være involveret i modstandsarbejdet, om mødet med tyske patruljer, om en tysk soldat, der besøgte præsten osv.


© Familien Tuxen, All Rights Reserved

FAMILIEN TUXEN