Handling

Baggrundshistorien

Handlingen følger i hovedtræk den farverige og dramatiske fortælling fra Esters Bog i det Gamle Testamente. Vi er tilbage i 400-tallet f.Kr., hvor Kong Xerxes d. 1. regerer over det enorme medisk-persiske rige. Den persiske konge har nærmest ubegrænset magt, men har han først fået indskrevet en lov i Persiens og Mediens love, så kan han ikke kalde den tilbage! Lidt af et problem, når han kan finde på at godkende en lov i småfuld tilstand eller uden at have tænkt konsekvenserne ordentligt igennem!


Musicalen

I musicalen oplever vi bl.a., hvad kongens forhastede beslutninger betyder for mennesker af kød og blod!

Kongens yndlingshustru, Vashti, nægter at optræde for folket, selvom kongen har givet ordre til det. Det får kongens stormænd op på tæerne, for som de siger: "Vi har rigeligt bøvl med vores koner, så hvis ikke kongen slår hårdt ned på Vashtis ulydighed, så bliver det slemt for alle mænd i hele det store rige". Kongen følger deres råd om at forvise Vashti, men savner hende så meget, at hans tjenere til sidst foreslår ham at udvide haremmet med de smukkeste kvinder i hele riget - i håb om, at han så kan finde en ny yndlingshustru.

Én af disse nye haremskvinder bliver Ester, en ung jødisk kvinde, hvis fætter, Mordokaj, der arbejder for kongen, har taget sig af hende siden hendes forældre døde. Mordokaj og Ester har ikke nogen tæt tilknytning til det jødiske miljø i byen, og i en tid, hvor mange ikke bryder sig om jøderne, råder han Ester til ikke at fortælle om sine jødiske rødder. I haremmet handler det om at pleje skønheden, for at stå så godt som muligt i kampen om at blive den nye yndlingshustru.

Som skriver og tolk hos kongen får Mordokaj nys om at nogle af kongens vagter lægger planer om at slå kongen ihjel. Mordokaj får gjort kongen bekendt med planerne, hvilket betyder, at Mordokaj bliver nævnt som kongens redningsmand i "Mediens og Persiens Kongers Krønike" - hvilket senere kommer ham til gode.

Haman er en ambitiøs og skruppelløs stormand, som kongen forfremmer til storvesir; en stilling der gør ham til kongens højre hånd og gør, at alle skal bøje sig for ham. Da Mordokaj nægter at vise denne ærbødighed for ham, finder Haman ud af, at Mordokaj er jøde - og det bærer yderligere ved til Hamans jødehad. Derfor får han, en dag hvor kongen er beruset og ikke ved, hvilket "ulydigt folk", Haman taler om, listet en lov igennem, der vil betyde en fuldstændig udryddelse af det jødiske folk i hele det store medisk-persiske rige på en fastsat dato.

Da det bliver kendt, trodser Ester forbuddet om at gå uinviteret ind til kongen, for at bede ham om, sammen med Haman, at komme til middag hos hende. Her fortæller hun kongen om den lov, som Haman har fået lavet, og hun afslører sin jødiske baggrund og går i forbøn for sit folk. Da kongens segl er sat på loven, kan han ikke trække den tilbage, men han giver dem lov til at forsvare sig.

© Familien Tuxen, All Rights Reserved

FAMILIEN TUXEN